Skip to content

Název zkoušky: Zkouška tepelného výkonu a účinnosti | Zkouška dokonalosti spalování

Číslo akreditované zkoušky: 1029 | 1032

Metoda zkoušky:               ČSN EN 13240:2002 čl. A. 4.4., A.. 4.5, A. 4.6, A .4.7

Zkoušený vzorek:              Kamna na dřevo

Použité měřící zařízení:

Výsledky zkoušky

Datum zkoušky:               2014-06-16  tok = viz tab.     °C         r.v. =39     % pa = 98,9                 kPa
Misto zkoušky: v SZU                     x u výrobce  u objednatele  jiné:
Měřené a vypočtené veličiny: jmenovitý výkon Jednotka Limit dle:
1 2 průměr EN 13240 15a-BvG
do 2015/
od 2015
i.BlmSchVSStufe1/2
Použité palivo:
bukové dřevo
mm 330
Nastaveni spal. vzduchu – primarni/sekundarni 0/0 primár – otevíráním popelníku
Spotřeba paliva kg/h 3,021 3,79 3,4055
Přikon dosažený kW 12,21 15,32 13,76
Teplota spalovacího vzduchu °C 25 26 25
Tah komína Pa 12 12 12
Průměrná teplota spalin °C 366 439 403
CO2 ok 9,16 12,22 10,69
CO – naměřené ok 0,76 0,87 0,81
CO – při 02 = 13% ok 0,6273 0,5264 0,5692 ≤1
CO – při 02 = 13% mg/Nm3 7842 6580 7115 1500 DIN+ ≤2000 /1250
CO – při 02 = 0% mg/MJ 5172 4340 4693 ≤1100
NO. – naměřené ppm 81 85 83
NOx – při 02 = 13% mg/Nm3 137 106 119 200 DIN+
NOx – při 02 = 0% mg/MJ 90 70 79 ≤150
OGC – naměřené ppm 568 473 520
OGC (TOC) – při 02 = 13% mg/Nm3 767 470 596 120 DIN +
OGC (TOC) – při 02 = 0% mg/MJ 506 310 393 ≤80 / 50
Prach naměřený mg/Nm3 0 0 0
Prach (TZL) – při 02 = 13% mg/Nm3 0 0 0 75 DIN + ≤75 / 40
Prach (TZL) – při 02 = 0% mg/MJ 0 0 0 ≤60
Komínová ztráta ok 23,98 23,21 23,47
Ztráta plynným nedopalem ok 4,37 3,77 4,03
Ztráta tuhým nedopalem ok 0,50 0,50 0,50
Účinnost ok 71,15 72,52 72,00 ≤30/75 ≥78 / 80 ≥75 / 75
Tepelný výkon dosažený do vody kW _ _ _
Tepelný výkon dosažený celkový kW 8,69 11,11 9,91
Jmenovitý tepelný výkon kW 10
Hmotnostní průtok suchých spalin g/s 7,4                7               7,2

 

Zde si můžete prohlédnout kopii originálu ze Strojírenského zkušebního ústavu.