Skip to content

Předem, než se budeme věnovat těmto kamnům, je nutné si říci pár slov o tom, co jsou pelety.

Pelety se především používají jako náhrada fosilních paliv. Jedná se o malý a slisovaný kousek libovolné hmoty. Většinou mají válcovitý tvar. Velmi oblíbené jsou zejména pelety dřevěné, které vznikají slisováním pilin a hoblin. Pelety mají velkou hustoty a obsahují jen velmi malé množství vody. Její obsah je do 10 %. Proto je vhodné je použít jako palivo ke spalování. K jeho dalším přednostem patří také jejich vysoká výhřevnost, která se pohybuje kolem 15-20 MJ/kg. Jedná se o ekologické palivo, které nezatěžuje životní prostředí. Stejně jako dřevo, ze kterého jsou tyto dřevěné pelety vyrobeny. Nejčastěji se vyrábí z smrku, borovice nebo modřínů. U jakýchkoliv typů paliva je důležitý obsah vody. V případě, že palivo má větší obsah vody, je vhodné jej dosušovat. Co se týká popela z pelet, jeho obsah je menší než 1 %.

Tento způsob se v posledních několika letech stal velkým trendem. Spalování pelet je vhodné zejména k vytápění menších a obytných prostor. Peletová kamna jsou velmi výkonná, s vysokým stupněm účinnosti. Kromě toho jsou velmi bezpečná. Dalšími výhodami tohoto, poměrně nového, způsobu vytápění je také bezobslužný provoz a přesné dávkování paliva. Podle vašich požadavků je možné výkon peletových kamen regulovat. Díky programu si můžete navolit teplotu, která bude v interiéru, ve vámi určený čas.

Technologie jde mílovými kroky neustále kupředu. Jde to vidět i u peletových kamen. Ty totiž využívají nejmodernějších technologií k tomu, aby přesně rozeznaly, které palivo je kvalitní a které nikoliv. Na základě kvality paliva se pak upravuje množství vzduchu, které je potřeba pro hoření. Některá peletová kamna mají na zabudovaný ventilátor a teplovzdušné výduchy, díky kterým je možné teplo rozvést do dalších místností pomocí potrubí.