Skip to content

V krbových kamnech je možné spalovat různé druhy paliva. V našich podmínkách se nejvíce jako palivo využívá dřevo, dřevěné brikety nebo uhelné brikety

O čem je důležité se zmínit je také samotný způsob spalování. Hoření všech paliv probíhá stejným způsobem. Ze všechno nejdříve dojde k vysoušení paliva. Toto palivo se vysouší z již vyrobeného tepla nebo z tepla, které získáváme z jiného zdroje. Každé palivo v sobě obsahuje malé množství vody, které se odpařuje. Následujícím jevem je pak odplyňování. Teplem se uvolňují uhlovodíky a palivo se tak rozpadá na drobné kousky. Při hoření se tuhé složky paliva spojují s kyslíkem a vytváří tak příjemné teplo.

Hlavní součástí každých paliv je hořlavina. Ta se skládá z uhlíku, vodíku, síry a také dusíku. Nejdůležitější složkou je uhlík. Síry by mělo palivo obsahovat pouze 1 %. Důležitou součástí paliv jsou minerální složky, které se často označují jako popelovina. Během hoření dohází k rozpínání paliva a popelovina zabírá skoro stejný objem než palivo, které jsme do krbových kamen vložili.

Jak již bylo výše uvedeno, kyslík je velmi důležitou součástí hořícího procesu. V případě, že při hoření nebude dostatek kyslíku, hoření pomalu ustává. Navíc dochází k nadměrnému vzniku kouře. Při hoření musí být plamen svítivý a jasný. V případě, že se plamen trhá a je modrý, nebo kmitá, znamená to, že je v topidle příliš velký tlak a přebytek vzduchu. To má za následek ztráty nadměrným ochlazováním a velmi rychlým odchodem tepla. Jak přebytečné, tak i nedostatečné množství tepla působí negativně na celý proces hoření.

Na následujících podstránkách naleznete informace o vybraných palivech a jejich vlivu na životní prostředí.