Skip to content

Dřevo je v našich podmínkách nejpoužívanější palivo do krbových kamen. Dřevo je dostupným zdrojem, který je navíc také šetrný k životnímu prostředí. Další jeho výhodou je také to, že se jedná o obnovitelný zdroj.

Každé dřevo obsahuje následující chemické prvky: uhlík, kyslík, vodík, malé množství nespalitelných látek a především dusík. Díky tomu, že dřevo neobsahuje žádné množství síry, nevzniká tak při spalování žádný jedovatý oxid siřičitý. Oheň ze dřeva je vlastně plynový oheň. Dřevo je totiž mezi pevnými palivy považováno za plynem nejbohatší. Plynový oheň má krásné dlouhé plameny, které vyzařují příjemné teplo.

Ve žhavém ohništi probíhá primární spalování. Sekundární spalování je proces, při kterém dochází ke spalování plynů, které vzniknou při hoření a které se nespálí při primárním spalování. Samotný proces spalování probíhá ve třech etapách. Zapalování ohně, plynový oheň a žárový oheň.

K topení se hodí nejvíce suché dřevo. Čerstvě poražené dřevo totiž obsahuje velké množství vody a dřevo tak hůře hoří. Při spalování se voda odpařuje, což vyžaduje velké množství energie. Čerstvé dřevo méně hoří, tím logicky méně vyhřívá, hoří hůř a silně kouří. Tím se znečišťují kamna. Proto je příhodnější využívat dřevo suché.

Co se týče výhřevnosti dřeva, v porovnání s jinými palivy, je výborné. Následující tabulka vám ukáže výhřevnost vybraných používaných paliv.

PalivoVýhřevnost
kcalkJkWh
Smrk3900162004,5
Borovice3800158004,4
Bříza3700155004,3
Dub3600151004,2
Topol3550148004,1
Javor3550148004,1
Buk3450144004,0
Rašelina3260137003,8
Uhlí7400310008,6
Topný olej102004250011,8
Hnědouhelné brikety4800202005,6

Po spálení dřeva vzniká popel. Čím lépe se dřevo spaluje, tím méně popela vzniká. Popel obsahuje celou řadu prvků. Draslík, hořčík, vápník, fosfát, mangan a také železo. Dřevo z jehličnatých stromů má více minerálních látek, takže je dobré jej použít třeba jako hnojivo do zahrady.