Skip to content

Hnědouhelné brikety bývají doplňkovým palivem do krbových kamen. Při spalování vzniká jen malé množství kouře, nevytvářejí strusku a svými zplodinami téměř neškodí životnímu prostředí. Spalování briket je možné jen za předpokladu, že máte vhodný rošt. Ten je takový, kde se k palivu dostane dostatečné množství vzduchu.

Zapalování briket může být z počátku složité. Postupem času vám to půjde líp a líp. Základem je zapálit dříví a nechat ho rozhořet. Postupně se vytvoří vrstva žhavého paliva. Pak vložíme brikety do ohniště. Ty pak hoří až několik hodin. Pořídit si můžete také svazkové brikety, které se lépe skladují, jsou čisté a velmi praktické.

V případě, že jste si do krbových kamen pořídíte české brikety, počítejte s tím, že obsahují větší množství síry a jsou tak více nebezpečné. Při hoření vzniká více kouře. Z toho vyplývá větší znečišťování dvířek u kamen. Zahraniční brikety jsou už zbaveny síry a jsou tak více bezpečné a více ekologické.

Pořízené brikety je nutné bezpečně skladovat. Musíte zajistit, aby nedošlo k jejich samovznícení. Vlhké prostory tomuto vznícení napomáhají. Proto je vhodné brikety ukládat do přepravek nebo zakoupit v balíčku.

Při spalování hnědouhelných briket znečišťujeme životní prostředí více, než při spalování dřeva nebo dřevěných briket. Jsou však více ekologické, než kdybychom pálili hnědé uhlí. Chcete-li, aby váš oheň vydržel co nejdéle, jsou hnědouhelné brikety tou pravou volbou. Platí však, že hnědouhelné brikety by měly sloužit jen jako doplňkové palivo.